8 maja 2017  4 min read

Marketing potrzebuje tworzyć okazje do dobrego biznesu a nie leady sprzedażowe.

Obserwując działania dużych firm, ale także małych i malutkich mam niecodzienną okazję obserwowania także działań marketingowych jakie są prowadzone przez te podmioty.

W związku z tym chciałbym postawić tezę, że celem marketingu powinno być kreowanie okazji do zmian i możliwości do dobrego biznesu, a nie generowanie leadów sprzedażowych.

W większości firm marketing ma za zadanie wykreować lead. Najczęściej polega to, na tym, że reklama, baner, tekst sponsorowany, mają na celu pozyskanie danych o osobie (imię, nazwisko itp.). Kolejnym celem jest wysłanie tej osobie oferty, akceptacja tejże oferty przez potencjalnego klienta. Wówczas lead stał się klientem. Ostateczny cel działania marketingowego został zrealizowany.

Tymczasem, marketing powinien tworzyć okazję do dobrego biznesu poprzez powodowanie zmiany. Każda treść (video, tekst) powinna nieść realną wartość dla potencjalnego klienta. Dystrybuowany kontent powinien dostarczać wiedzę, inspirować do działania, do zmiany. Warto także podkreślić, że jeśli marketing dostarcza realnej wartości, to zmiana jakiej dokonuje potencjalny klient jest autentyczna, jest trwała.

Lead sprzedażowy jest jakby efektem ubocznym marketingu.

Marketing dzięki wartości jaką dostarcza tworzy świadomość potrzeby zmiany, aby to było możliwe trzeba zadać sobie następujące pytania:

  • Jaka treść, a właściwie jaki sens z niej płynący, wytłumaczy potencjalnym klientom, dlaczego wykonywanie czegoś inaczej jest ważne?
  • Jakie czynności Twoi klienci muszą podejmować, aby istnieć, działać, pracować, być w świecie tak bardzo dynamicznych zmian?
  • Dlaczego to co robią dziś warto, aby przestali robić? Dlaczego warto zmienić zachowanie?
  • Na czym polega wartość zmiany? Co się stanie jeśli nie zostanie ona podjęta?

Rozpoczynając działania marketingowe od tych pytań, ustawiamy swoją biznesową koncentrację w zupełnie innym miejscu. Zastawiamy się wówczas nie nad tym, jak szybko zamienić kontakt w wynik zapisany w Rachunku Zysków i Strat. Nasza uwaga skupia się na tym jak dostarczyć wartość, w jaki sposób dać autentyczny powód do zmiany, jak wytłumaczyć dlaczego tę zmianę warto, aby klient podjął.

Do tego trzeba odwagi, pomysłu, kreatywnego spojrzenia na otaczający nas świat, ale także cierpliwości i autentyczności. Odnoszę wrażenie, że tak prowadzony marketing daje efekt trwały. Tworzy solidną podstawę do zbudowania dobrego biznesu.

You may also like

You Tube - Arek Skuza
Twitter - Arek Skuza
LinkedIn - Arek Skuza
arekskuza.com
Design by VKNGS